Pre-press

Wij zijn uitgerust met pc en mac computers, zodat we en zo breed mogelijke waaier hebben, om werken te ontwerpen en voorbereiden naar het drukken toe en eveneens opgemaakte werken te kunnen verwerken tot drukwerk. Hoofdzakelijk werken wij met de Adobe Creative Suite. Eveneens is het mogelijk om te vertrekken vanuit andere programma’s zoals Word, Publisher….. maar deze vergen meestal nog zware verwerkingen. 
De contacten met publiciteit en pre-pressburelen gebeurd hoofdzakelijk met pdf bestanden. Bij zware documenten wordt onze FTP server gebruikt. 
De pre-presswerken die door ons verzorgd worden zijn eveneens te bekomen op digitaal drager of voorbereid voor webpublicaties.